Xem tháng 5/2023 có ngày chôn cất tốt?

Việc xem chọn ngày giờ đẹp để chôn cất an táng mang lại nhiều hanh thông thuận lợi cho lễ an táng. Cũng như mang lại bình an cho người thân đang sống. Bạn đang muốn coi các ngày tốt chôn cất tháng 5 năm 2023. Để giúp người mất sớm được siêu thoát tránh đi hiện tượng trùng tang. Quấy rối những người thân đang sống.

Hướng dẫn xem ngày tốt chôn cất an táng theo tuổi

Chọn tháng, năm muốn xem ngày tốt chôn cất (Dương lịch)

Tháng

Năm

Ngày tốt chôn cất, an táng tháng 5 năm 2023

Khi xem ngày đẹp để tiến hành chôn cất an táng người chết. Sẽ giúp bạn chọn được những ngày tốt an táng thích hợp. Cụ thể sau đây là nội dung cung cấp danh sách ngày âm dương lịch, ngày tốt để chôn cất trong 5 năm 2023. Và các khung giờ tốt để làm lễ an táng.

Thứ Dương lịch Âm lịch Giờ tốt
Thứ Ba Dương lịch: 2/5/2023 Âm lịch: 13/3/2023
Ngày Canh Thân
Tháng Bính Thìn
Giờ Tý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Thứ Tư Dương lịch: 3/5/2023 Âm lịch: 14/3/2023
Ngày Tân Dậu
Tháng Bính Thìn
Giờ Tý (23h - 1h)
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Sáu Dương lịch: 12/5/2023 Âm lịch: 23/3/2023
Ngày Canh Ngọ
Tháng Bính Thìn
Giờ Tý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Hai Dương lịch: 15/5/2023 Âm lịch: 26/3/2023
Ngày Quý Dậu
Tháng Bính Thìn
Giờ Tý (23h - 1h)
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Tư Dương lịch: 24/5/2023 Âm lịch: 6/4/2023
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Đinh Tỵ
Giờ Tý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Sáu Dương lịch: 26/5/2023 Âm lịch: 8/4/2023
Ngày Giáp Thân
Tháng Đinh Tỵ
Giờ Tý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Thứ Bảy Dương lịch: 27/5/2023 Âm lịch: 9/4/2023
Ngày Ất Dậu
Tháng Đinh Tỵ
Giờ Tý (23h - 1h)
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Dậu (17h - 19h)

Trên đây là nội dung cung cấp danh sách các ngày đẹp để tiến hành an táng, chôn cất trong tháng 5 năm 2023. Và các ngày giờ xấu đại kỵ trùng tang. Bên cạnh đó cần tránh những người có tuổi kỵ với người chết khi tiến hành khâm liêm. Giúp cho công việc được diễn ra suôn sẻ.