Xem ngày xuất hành dựa theo tuổi của gia chủ

Từ lâu trong văn hóa người Việt của chúng ta, thì việc chọn ngày xuất hành tốt là rất quan trọng. Bởi việc chọn ngày giờ xuất hành theo tuổi trong năm 2019 hay từng năm khác nhau. Sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của chuyến đi. Hay mỗi khi bắt đầu làm việc trong năm mới mọi người thường xem ngày tốt xuất hành. Để đem lại may mắn, hanh thông suôn sẻ.

Chọn tháng năm muốn xem ngày tốt xuất hành lại (dương lịch)

Tháng

Năm

Xuất hành là gì?

Việc xem giờ xuất hành đầu năm mới mùng 1 tết hay ngày hôm nay là rất quan trọng. Bởi việc này có sự ảnh hưởng lớn đến công việc và sự thành công trong cả năm. Xuất hành được hiểu là việc chúng ta đi ra khỏi nhà sau giao thừa. Hoặc cũng có người đi ngay sau khi giao thừa để xuất hành đi chùa đền. Nhưng có người lại đi vào sáng mùng một, mùng 2 và mùng 3.

Xem ngày giờ xuất hành tốt theo tuổi
Xem ngày giờ xuất hành tốt theo tuổi

Tại sao cần xem ngày giờ xuất hành?

Việc xem ngày xuất hành được thông qua mệnh tuổi của mỗi người. Vì thế khi chọn được ngày giờ xuất hành vào mùng 1 tết hay đi ký hợp đồng, phỏng vấn, v.v. Bạn cần chọn ngày giờ tốt xuất hành hợp tuổi đem lại sự thuận lợi may mắn. Ngoài việc chọn ngày giờ xuất hành cho công việc quan trọng hôm nay hay các ngày khác trong tháng. Thì những chuyến đi du lịch bạn cũng cần chọn ngày giờ tốt xuất hành theo tuổi. Nhằm đảm bảo suôn sẻ cho cả quá trình di chuyển.

Danh sách các ngày tốt xuất hành trong năm 2019

Khi xuất hành đầu năm, đi công tác, du lịch, v.v. bạn cần phải  chọn ngày giờ xuất hành tốt. Nhằm mang lại sự thuận lợi hanh thông cho mọi việc. Dưới đây là danh sách các ngày đẹp xuất hành trong từng tháng năm 2019.

Tháng 1/2019

 • Thứ Năm Dương lịch: 3/1/2019, Âm lịch: 28/11/2018
 • Thứ Sáu Dương lịch: 4/1/2019, Âm lịch: 29/11/2018
 • Chủ nhật Dương lịch: 6/1/2019, Âm lịch: 1/12/2018
 • Thứ Sáu Dương lịch: 11/1/2019, Âm lịch: 6/12/2018
 • Thứ Hai Dương lịch: 14/1/2019, Âm lịch: 9/12/2018
 • Thứ Sáu Dương lịch: 18/1/2019, Âm lịch: 13/12/2018
 • Thứ Tư Dương lịch: 23/1/2019, Âm lịch: 18/12/2018
 • Thứ Bảy Dương lịch: 26/1/2019, Âm lịch: 21/12/2018
 • Thứ Tư Dương lịch: 30/1/2019, Âm lịch: 25/12/2018

Tháng 2/2019

 • Thứ Hai Dương lịch: 4/2/2019, Âm lịch: 30/12/2018
 • Thứ Tư Dương lịch: 6/2/2019, Âm lịch: 2/1/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 8/2/2019, Âm lịch: 4/1/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 12/2/2019, Âm lịch: 8/1/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 15/2/2019, Âm lịch: 11/1/2019
 • Thứ Tư Dương lịch: 20/2/2019, Âm lịch: 16/1/2019
 • Chủ nhật Dương lịch: 24/2/2019, Âm lịch: 20/1/2019

Tháng 3/2019

 • Thứ Bảy Dương lịch: 2/3/2019, Âm lịch: 26/1/2019
 • Thứ Hai Dương lịch: 4/3/2019, Âm lịch: 28/1/2019
 • Thứ Tư Dương lịch: 6/3/2019, Âm lịch: 1/2/2019
 • Thứ Năm Dương lịch: 7/3/2019, Âm lịch: 2/2/2019
 • Thứ Hai Dương lịch: 18/3/2019, Âm lịch: 13/2/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 22/3/2019, Âm lịch: 17/2/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 30/3/2019, Âm lịch: 25/2/2019
 • Chủ nhật Dương lịch: 31/3/2019, Âm lịch: 26/2/2019

Tháng 4/2019

 • Thứ Tư Dương lịch: 3/4/2019, Âm lịch: 29/2/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 6/4/2019, Âm lịch: 2/3/2019
 • Thứ Hai Dương lịch: 8/4/2019, Âm lịch: 4/3/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 13/4/2019, Âm lịch: 9/3/2019
 • Chủ nhật Dương lịch: 14/4/2019, Âm lịch: 10/3/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 20/4/2019, Âm lịch: 16/3/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 23/4/2019, Âm lịch: 19/3/2019
 • Thứ Năm Dương lịch: 25/4/2019, Âm lịch: 21/3/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 26/4/2019, Âm lịch: 22/3/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 30/4/2019, Âm lịch: 26/3/2019

Tháng 5/2019

 • Thứ Năm Dương lịch: 2/5/2019, Âm lịch: 28/3/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 10/5/2019, Âm lịch: 6/4/2019
 • Thứ Hai Dương lịch: 13/5/2019, Âm lịch: 9/4/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 14/5/2019, Âm lịch: 10/4/2019
 • Thứ Năm Dương lịch: 16/5/2019, Âm lịch: 12/4/2019
 • Chủ nhật Dương lịch: 19/5/2019, Âm lịch: 15/4/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 21/5/2019, Âm lịch: 17/4/2019
 • Thứ Tư Dương lịch: 22/5/2019, Âm lịch: 18/4/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 25/5/2019, Âm lịch: 21/4/2019
 • Chủ nhật Dương lịch: 26/5/2019, Âm lịch: 22/4/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 28/5/2019, Âm lịch: 24/4/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 31/5/2019, Âm lịch: 27/4/2019

Tháng 6/2019

 • Chủ nhật Dương lịch: 2/6/2019, Âm lịch: 29/4/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 11/6/2019, Âm lịch: 9/5/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 14/6/2019, Âm lịch: 12/5/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 21/6/2019, Âm lịch: 19/5/2019
 • Chủ nhật Dương lịch: 23/6/2019, Âm lịch: 21/5/2019
 • Thứ Tư Dương lịch: 26/6/2019, Âm lịch: 24/5/2019

Tháng 7/2019

 • Thứ Năm Dương lịch: 4/7/2019, Âm lịch: 2/6/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 12/7/2019, Âm lịch: 10/6/2019
 • Thứ Tư Dương lịch: 17/7/2019, Âm lịch: 15/6/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 19/7/2019, Âm lịch: 17/6/2019
 • Thứ Tư Dương lịch: 24/7/2019, Âm lịch: 22/6/2019
 • Chủ nhật Dương lịch: 28/7/2019, Âm lịch: 26/6/2019
 • Thứ Hai Dương lịch: 29/7/2019, Âm lịch: 27/6/2019
 • Thứ Tư Dương lịch: 31/7/2019, Âm lịch: 29/6/2019

Tháng 8/2019

 • Thứ Năm Dương lịch: 8/8/2019, Âm lịch: 8/7/2019
 • Chủ nhật Dương lịch: 11/8/2019, Âm lịch: 11/7/2019
 • Thứ Hai Dương lịch: 12/8/2019, Âm lịch: 12/7/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 17/8/2019, Âm lịch: 17/7/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 20/8/2019, Âm lịch: 20/7/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 24/8/2019, Âm lịch: 24/7/2019
 • Thứ Năm Dương lịch: 29/8/2019, Âm lịch: 29/7/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 31/8/2019, Âm lịch: 2/8/2019

Tháng 9/2019

 • Thứ Hai Dương lịch: 2/9/2019, Âm lịch: 4/8/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 7/9/2019, Âm lịch: 9/8/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 14/9/2019, Âm lịch: 16/8/2019
 • Thứ Năm Dương lịch: 19/9/2019, Âm lịch: 21/8/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 24/9/2019, Âm lịch: 26/8/2019
 • Thứ Năm Dương lịch: 26/9/2019, Âm lịch: 28/8/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 27/9/2019, Âm lịch: 29/8/2019
 • Chủ nhật Dương lịch: 29/9/2019, Âm lịch: 1/9/2019

Tháng 10/2019

 • Thứ Tư Dương lịch: 2/10/2019, Âm lịch: 4/9/2019
 • Thứ Năm Dương lịch: 10/10/2019, Âm lịch: 12/9/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 11/10/2019, Âm lịch: 13/9/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 11/10/2019, Âm lịch: 13/9/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 15/10/2019, Âm lịch: 17/9/2019
 • Thứ Năm Dương lịch: 17/10/2019, Âm lịch: 19/9/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 22/10/2019, Âm lịch: 24/9/2019
 • Thứ Tư Dương lịch: 23/10/2019, Âm lịch: 25/9/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 26/10/2019, Âm lịch: 28/9/2019
 • Chủ nhật Dương lịch: 27/10/2019, Âm lịch: 29/9/2019
 • Thứ Hai Dương lịch: 28/10/2019, Âm lịch: 1/10/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 29/10/2019, Âm lịch: 2/10/2019
 • Thứ Năm Dương lịch: 31/10/2019, Âm lịch: 4/10/2019

Tháng 11/2019

 • Thứ Tư Dương lịch: 6/11/2019, Âm lịch: 10/10/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 9/11/2019, Âm lịch: 13/10/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 12/11/2019, Âm lịch: 16/10/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 15/11/2019, Âm lịch: 19/10/2019
 • Thứ Hai Dương lịch: 18/11/2019, Âm lịch: 22/10/2019
 • Thứ Năm Dương lịch: 21/11/2019, Âm lịch: 25/10/2019
 • Chủ nhật Dương lịch: 24/11/2019, Âm lịch: 28/10/2019

Tháng 12/2019

 • Chủ nhật Dương lịch: 1/12/2019, Âm lịch: 6/11/2019
 • Thứ Năm Dương lịch: 5/12/2019, Âm lịch: 10/11/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 6/12/2019, Âm lịch: 11/11/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 13/12/2019, Âm lịch: 18/11/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 14/12/2019, Âm lịch: 19/11/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 17/12/2019, Âm lịch: 22/11/2019
 • Thứ Tư Dương lịch: 25/12/2019, Âm lịch: 30/11/2019

Xem ngày giờ xuất hành là tiện ích cung cấp thông tin chi tiết về ngày giờ sao chiếu mệnh cụ thể. Từ đó giúp bạn có thể chọn được ngày giờ tốt hợp theo tuổi để xuất hành. Nhằm mang lại cho mọi chuyện được hanh thông tốt đẹp.

Cùng kết nối vào Cộng đồng tử vi - phong thuỷ trên Facebook để được tư vấn hỏi đáp miễn phí.

Loading...