Tháng 11/2023 có các ngày bất tương nào?

Ngày có lợi cho nam và nữ chính là âm dương bất tương nam nữ kiết xương. Nguyên nhân người ta coi ngày bất tương để chọn được ngày tốt cưới vợ. Bạn đang muốn coi các Xem ngày bất tương tháng 11 năm 2023. Để tiến hành cho công việc được thuận lợi hanh thông.

Hướng dẫn tra cứu ngày bất tương theo tháng

Chọn tháng, năm muốn xem ngày bất tương (Dương lịch)

Tháng

Năm

Ngày tốt bất tương trong tháng 11 năm 2023

Khi coi ngày bất tương bạn sẽ được cung cấp cho bạn biết các ngày bất tương tốt trong tháng 11. Bởi không phải ngày bất tương nào cũng là ngày tốt vì không có sao tốt chiếu. Vì thế nên vẫn tránh tiến hành những công việc quan trọng nếu ngày đó bị sao xấu chiếu. Sau đây là danh sách các ngày bất tương trong tháng 11 năm 2023 để bạn có thể chọn lựa. Cùng với các giờ tốt để có thể tiến hành việc lớn.

Thứ Ngày Giờ tốt
Thứ Ba Dương lịch: 7/11/2023
Âm lịch: 24/9/2023
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Nhâm Tuất
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Giờ Hợi (21h - 23h)
Thứ Tư Dương lịch: 8/11/2023
Âm lịch: 25/9/2023
Ngày Canh Ngọ
Tháng Nhâm Tuất
Giờ Tý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Năm Dương lịch: 9/11/2023
Âm lịch: 26/9/2023
Ngày Tân Mùi
Tháng Nhâm Tuất
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Giờ Hợi (21h - 23h)
Thứ Hai Dương lịch: 20/11/2023
Âm lịch: 8/10/2023
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Quý Hợi
Giờ Tý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Tư Dương lịch: 29/11/2023
Âm lịch: 17/10/2023
Ngày Tân Mão
Tháng Quý Hợi
Giờ Tý (23h - 1h)
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Năm Dương lịch: 30/11/2023
Âm lịch: 18/10/2023
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Quý Hợi
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Giờ Hợi (21h - 23h)

Nội dung trên đây đã cung cấp các ngày bất tương trong tháng 11 năm 2023. Để bạn có thể tiến hành các công việc trọng đại. Tuy nhiên khi chọn ngày bất tương gia chủ cần chọn ngày hợp tuổi. Thì mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi . Trường hợp tuổi bạn tương khắc với ngày bất tương trong tháng đó thì không nên làm việc lớn. Nhằm tránh đi những điều không may.