Coi tuổi chồng Canh Thìn 2000 với vợ Mậu Dần 1998

Coi tuổi chồng 2000 vợ 1998 bạn sẽ được cung cấp cụ thể chi tiết sự tương khắc tương sinh của hai người. Từ đó giúp bạn sớm tìm cách hóa giải trường hợp tuổi hai vợ chồng không hợp nhau. Nhằm cải thiện đường con cái cũng như lộc tài về sau được tốt đẹp hơn.

Hướng dẫn xem tuổi vợ chồng tốt xấu

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Canh Thìn 2000 vợ Mậu Dần 1998

Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 2000 1998
Tuổi âm Canh Thìn Mậu Dần
Mệnh Bạch Lạp Kim Thành Đầu Thổ
Cung phi Ly Tốn
Thiên mệnh Hỏa Mộc

Đánh giá sự xung khắc giữa chồng Canh Thìn 2000 vợ Mậu Dần 1998

Nội dung sau đây sẽ cung cấp thông tin về sự tương hợp, tương khắc giữa cung mệnh, thiên can, địa chi và thiên mệnh năm sinh. Giữa chồng Canh Thìn 2000 và vợ Mậu Dần 1998. Trường hợp tuổi của hai người có sự tương sinh sẽ mang lại cho cuộc sống gia đình hạnh phúc. Ngược lại sẽ gây ra bất hòa mâu thuẫn, nên sớm tìm cách hóa giải để cải thiện tình cảm vợ chồng.

Xung khắc mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
Bạch Lạp KimThành Đầu ThổTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
CanhMậuBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
ThìnDầnBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
LyTốnThiên y (tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
HỏaMộcTương sinh (Rất tốt)

Đánh giá xung khắc tuổi chồng Canh Thìn 2000 vợ Mậu Dần 1998

8
Tuổi hai vợ chồng bạn cực kỳ hợp nhau. Chúc mừng

Nội dung trên đây đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Canh Thìn và vợ Mậu Dần. Thông qua các tiêu chí thiên mệnh năm sinh, cung mệnh, địa chi, thiên can. Hi vọng qua đây các bạn có thể biết tuổi hai vợ chồng có hợp nhau không? Từ đó tìm cách hóa giải cải thiện cuộc sống hôn nhân trong tương lai được tốt hơn.

Xem tuổi vợ chồng các cặp tuổi khác: