Coi tuổi chồng Ất Sửu 1985 với vợ Đinh Mão 1987

Coi tuổi chồng 1985 vợ 1987 bạn sẽ được cung cấp cụ thể chi tiết sự tương khắc tương sinh của hai người. Từ đó giúp bạn sớm tìm cách hóa giải trường hợp tuổi hai vợ chồng không hợp nhau. Nhằm cải thiện đường con cái cũng như lộc tài về sau được tốt đẹp hơn.

Hướng dẫn xem tuổi vợ chồng tốt xấu

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Ất Sửu 1985 vợ Đinh Mão 1987

Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1985 1987
Tuổi âm Ất Sửu Đinh Mão
Mệnh Hải Trung Kim Lộ Trung Hỏa
Cung phi Càn Khôn
Thiên mệnh Kim Thổ

Đánh giá sự xung khắc giữa chồng Ất Sửu 1985 vợ Đinh Mão 1987

Nội dung sau đây sẽ cung cấp thông tin về sự tương hợp, tương khắc giữa cung mệnh, thiên can, địa chi và thiên mệnh năm sinh. Giữa chồng Ất Sửu 1985 và vợ Đinh Mão 1987. Trường hợp tuổi của hai người có sự tương sinh sẽ mang lại cho cuộc sống gia đình hạnh phúc. Ngược lại sẽ gây ra bất hòa mâu thuẫn, nên sớm tìm cách hóa giải để cải thiện tình cảm vợ chồng.

Xung khắc mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
Hải Trung KimLộ Trung HỏaTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc thiên can vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
ẤtĐinhBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
SửuMãoBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
CànKhônDiên niên (tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
KimThổTương sinh (Rất tốt)

Đánh giá xung khắc tuổi chồng Ất Sửu 1985 vợ Đinh Mão 1987

6
Tuổi vợ chồng 2 bạn khá hợp nhau

Nội dung trên đây đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Ất Sửu và vợ Đinh Mão. Thông qua các tiêu chí thiên mệnh năm sinh, cung mệnh, địa chi, thiên can. Hi vọng qua đây các bạn có thể biết tuổi hai vợ chồng có hợp nhau không? Từ đó tìm cách hóa giải cải thiện cuộc sống hôn nhân trong tương lai được tốt hơn.

Xem tuổi vợ chồng các cặp tuổi khác: