Coi tuổi chồng Ất Mão 1975 với vợ Canh Thân 1980

Coi tuổi chồng 1975 vợ 1980 bạn sẽ được cung cấp cụ thể chi tiết sự tương khắc tương sinh của hai người. Từ đó giúp bạn sớm tìm cách hóa giải trường hợp tuổi hai vợ chồng không hợp nhau. Nhằm cải thiện đường con cái cũng như lộc tài về sau được tốt đẹp hơn.

Hướng dẫn xem tuổi vợ chồng tốt xấu

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Ất Mão 1975 vợ Canh Thân 1980

Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1975 1980
Tuổi âm Ất Mão Canh Thân
Mệnh Đại Khê Thủy Thạch Lựu Mộc
Cung phi Đoài Tốn
Thiên mệnh Kim Mộc

Đánh giá sự xung khắc giữa chồng Ất Mão 1975 vợ Canh Thân 1980

Nội dung sau đây sẽ cung cấp thông tin về sự tương hợp, tương khắc giữa cung mệnh, thiên can, địa chi và thiên mệnh năm sinh. Giữa chồng Ất Mão 1975 và vợ Canh Thân 1980. Trường hợp tuổi của hai người có sự tương sinh sẽ mang lại cho cuộc sống gia đình hạnh phúc. Ngược lại sẽ gây ra bất hòa mâu thuẫn, nên sớm tìm cách hóa giải để cải thiện tình cảm vợ chồng.

Xung khắc mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
Đại Khê ThủyThạch Lựu MộcTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
ẤtCanhTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc địa chi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
MãoThânBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
ĐoàiTốnLục sát (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
KimMộcTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá xung khắc tuổi chồng Ất Mão 1975 vợ Canh Thân 1980

5
Tuổi vợ chồng 2 bạn chỉ ở mức trung bình

Nội dung trên đây đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Ất Mão và vợ Canh Thân. Thông qua các tiêu chí thiên mệnh năm sinh, cung mệnh, địa chi, thiên can. Hi vọng qua đây các bạn có thể biết tuổi hai vợ chồng có hợp nhau không? Từ đó tìm cách hóa giải cải thiện cuộc sống hôn nhân trong tương lai được tốt hơn.