Hóa giải xung khắc Thiên can tuổi vợ chồng

Thiên can là gì? Nó có ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống nếu hai vợ chồng xung khắc thiên can? Chắc hẳn có rất nhiều người thắc mắc về điều này khi xem bói tuổi vợ chồng. Sau đây sẽ giải đáp và hướng dẫn cách hóa giải xung khắc thiên can vợ chồng.

Luận giải Thiên can và thuộc tính của Thiên can

Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến vận mệnh đời người trong phong thủy chính là Thiên can. Nó được sử dụng trong việc tính toán lịch pháp. Lấy Giáp Ất để ghi ngày nên những việc liên quan tới trời thì dùng ngày. Đó được gọi là Thiên can.

Thiên can được chia thành hai loại: can dương và can âm. Bao gồm:

 • Can dương: Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm.
 • Can âm: Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý.

Dựa vào quy luật ngũ hành thì Thiên Can có thuộc tính như sau:

 • Giáp, Ất thuộc Mộc.
 • Bính, Đinh thuộc Hỏa.
 • Mậu, Kỷ thuộc Thổ.
 • Canh, Tân thuộc Kim.
 • Nhâm, Quý thuộc Thủy.

Quan hệ giữa Thiên Can với Thiên Can

Theo thuyết ngũ hành thì giữa các Thiên can cũng sẽ phát sinh sinh khắc. Cụ thể:

Thiên Can hợp hóa

 • Giáp hợp Kỷ, hóa Thổ.
 • Ất hợp Canh, hóa Kim.
 • Bính hợp Tân, hóa Thủy.
 • Đinh hợp Nhâm, hóa Mộc.
 • Mậu hợp Quý, hóa Hỏa.

Thiên Can tương xung

 • Giáp xung Canh.
 • Ất tương xung Tân.
 • Nhâm xung Bính.
 • Quý tương xung Đinh.
 • Mậu, Kỷ bình thường.
Hóa giải xung khắc Thiên can tuổi vợ chồng để cải thiện cuộc sống gia đình
Hóa giải xung khắc Thiên can tuổi vợ chồng để cải thiện cuộc sống gia đình

Cách hóa giải xung khắc Thiên can vợ chồng

Nếu chẳng may vợ chồng lấy nhau có Thiên can xung khắc nhau thì sử dụng Can trung gian để khắc chế. Bằng cách đó là chọn năm sinh con có Can tương hợp trung gian. Cụ thể cách hóa giải Thiên can xung khắc như sau:

Giáp khắc Mậu và Ất khắc Kỷ

Vợ chồng có can Giáp khắc Mậu thì nên chọn năm sinh con có can là Bính. Vì Giáp có thuộc tính là Dương Mộc, Mậu có thuộc tính là Dương Thổ và Bính thuộc Dương Hỏa. Theo quy luật sinh khắc thì Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. Vì vậy can Bính chính là Thiên can trung gian hóa giải được xung khắc giữa can Giáp và Mậu.

Còn đối với can Ất khắc Kỷ thì nên chọn năm sinh con có can Đinh. Đây là can trung gian có thể khắc chế can xung vợ chồng. Ất có thuộc tính Mộc, Kỷ thuộc Thổ và Đinh thuộc Hỏa. Dựa theo quy luật ngũ hành thì Mộc sinh Hỏa và Hỏa lại sinh Thổ. Vì vậy việc chọn sinh con thuộc can Đinh là hợp lý.

Bính khắc Canh và Đinh khắc Tân

Nếu vợ chồng bạn thuộc trường hợp có can Bính khắc Canh thì để hóa giải nên sinh con năm có can là Mậu. Bởi Mậu có thuộc tính Dương Thổ, Bính thuộc Dương Hỏa, còn Canh thuộc Dương Kim. Theo quy luật ngũ hành tương sinh thì Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim. Vì vậy can Mậu chính là can trung gian dung hòa được sự xung khắc.

Trường hợp can Đinh khắc Tân thì chọn năm sinh con có can là Kỷ. Vì can Kỷ thuộc Âm Thổ, Đinh thuộc Âm Hỏa còn can Tân thuộc Âm Kim. Cho nên theo thuyết ngũ hành tương sinh thì can Kỷ phù hợp làm can trung gian khắc chế được can Đinh và Tân.

Mậu khắc Nhâm và Kỷ khắc Quý

Vợ chồng bạn có Thiên can Mậu và Nhâm khắc nhau thì cách hóa giải tốt nhất là chọn năm sinh con có can Canh. Vì Canh thuộc Dương Kim, Nhâm thuộc Dương Thủy còn Mậu thuộc Dương Thổ. Theo thuyết ngũ hành tương sinh thì Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy. Vì vậy, can Canh là can trung gian phù hợp để khắc chế được can Nhâm và Mậu.

Đối với can Kỷ khắc Quý thì nên chọn sinh con năm có can là Tân. Bởi can Tân thuộc Âm Kim, Quý thuộc Âm Thủy, Kỷ thuộc Âm Thổ. Xét theo quy luật tương sinh thì can Tân chính là can trung gian để dung hòa được sự xung khắc giữa can Kỷ và Quý.

Canh khắc Giáp và Tân khắc Ất

Nếu có Thiên can Canh khắc với Giáp thì nên chọn năm sinh con có can là Nhâm. Vì can Nhâm thuộc Dương Thủy, Canh thuộc Dương Kim, Giáp thuộc Dương Mộc. Mà Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Cho nên can Nhâm là can trung gian có thể hóa giải được sự xung khắc giữa Canh và Giáp.

Vợ chồng bạn thuộc trường hợp Tân khắc Ất. Nên chọn năm sinh con có Thiên Can là Quý. Vì can Quý thuộc Âm Thủy, Tân thuộc Âm Kim còn Ất thuộc Âm Mộc. Theo quy luật tương sinh ngũ hành thì Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Vì vậy can Quý chính là can trung gian hóa giải mọi xung khắc giữa Tân và Ất.

Nhâm khắc Bính và Quý khắc Đinh

Đối với tuổi vợ chồng bạn có can Nhâm khắc Bính. Thì nên sinh con vào năm có Thiên can là Giáp. Vì can Giáp thuộc Dương Mộc, Nhâm thuộc Dương Thủy, Bính thuộc Dương Hỏa. Dựa theo quy luật tương sinh ngũ hành thì Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa. Cho nên can Giáp là can trung gian khắc chế được can Nhâm và Bính.

Trường hợp can Quý khắc Đinh thì chọn năm sinh con có can Ất. Tương tự theo thuyết ngũ hành tương sinh thì can Ất là can trung gian. Có thể dung hòa được sự xung khắc giữa can Quý và Đinh.

Với những gợi ý về cách hóa giải Thiên can xung khắc trên đây. Các bạn có thể hiểu và sớm tìm được phương pháp hóa giải tốt nhất. Nhằm cải thiện được mối quan hệ vợ chồng cũng như gia đình thêm hạnh phúc, gắn bó.